سبد خرید خالی است.
دانستنی های مدیریت

10 عادت رهبران فوق العاده محبوب (بخش 1)

10 عادت رهبران فوق العاده محبوب (بخش 1)

اگر می خواهید افراد با اعتقاد راسخ از شما پیروی کنند، باید رهبری دوست داشتنی باشید. رهبری زورگو حتی با چشم اندازی فوق العاده تنها می تواند برای مدت محدودی پیروان خود را هدایت کند؛ چنین رهبرانی بدون توجه به توانایی های پیروان خود، آنها را بی انگیزه می کنند. یک رهبر دوست داشتنی بودن، کاملا تحت کنترل خود افراد و مربوط به هوش عاطفی می باشد. برعکس ضریب هوشی که خصوصیتی ذاتی است، هوش عاطفی مهارتی است که می توان با تلاش آن را بهبود بخشید.

موارد زیر رفتارهای کلیدی است که رهبران دارای هوش عاطفی بالا از خود نشان می دهند:

1. با افراد روابط شخصی ایجاد می کنند
حتی در یک اتاق شلوغ، رهبران دوست داشتنی در تک تک افراد حس مهم ترین فرد اتاق بودن را ایجاد می کنند. رهبران محبوب، ارتباطات خود را در سطح عاطفی و بین فردی برقرار می نمایند. آنها هرگز فراموش نمی کنند که با انسان ها سر و کار دارند.
2. می توان به آنها نزدیک شد
همه شما افرادی را می شناسید که برای شما وقت ندارند مگر اینکه برایشان کاری انجام داده باشید، رهبران دوست داشتنی صادقانه باور دارند که همه علی رغم توانایی و مقام سازمانیشان شایسته توجه و وقت آنها هستند. از آنجای که باور دارند همه با ارزش هستند، افراد در مقابل آنها حس ارزشمند بودن می کنند.
3. متواضع هستند
بعضی خصوصیات همچون غرور، محبوبیت را از بین می برد. رهبران دوس داشتنی رفتاری حاکی از اینکه از دیگران برتر هستند انجام نمی دهند زیراکه اینطور فکر نمی کنند. بجای اینکه موقعیت خود را دلیل قدر و منزلت بدانند، برای خدمت به پیروان خود احساس مسئولیت می کنند.
4. مثبت هستند
رهبران دوست داشتنی همواره چشم اندازی مثبت دارند و این نکته در توصیف آنها از مسائل نمایان است. هرگز جلسات توجیهی برای هیئت مدیره برکزار نمی کنند بلکه می خواهند چشم انداز و ایده های خود را با آنها درمیان بگذارند. به تور بازرسی از کارخانه نمی روند، بلکه با دست اندرکاران تولید ملاقات می نمایند. آنها حتی مجبور نیستند رژیم بگیرند بلکه از فواید تغذیه سالم بهره مند می گردند. در موقعیت های منفی غیر قابل انکار، شوق و امید به آینده در آنها متجلی است، ایمان به تواناییشان در جهت ساختن فردایی بهتر.
5. دلسرد نمی شوند
رهبران دوست داشتنی در مورد دستاوردها و شکست های خود عکس العمل متعادل نشان می دهند. از موفقیت های خود بدون اینکه به آن مغرور شوند لذت می برند و بدون گیر افتادن در شکست های خود از آنها درس می گیرند. آنها پس چشیدن از هر پیروزی و شکست با اراده به راه خود ادامه می دهند.

دیدگاه‌ها
هنوز نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفر باشید.

6 عادت انسان های خلاق(بخش1)

چگونه با دروغ گو برخورد کنیم؟

10عادت رهبران فوق العاده محبوب (بخش 2)

10 عادت رهبران فوق العاده محبوب (بخش 1)

نظرات شما