Banner

ارزش های سازمانی

* صداقت اساس ازرشهای ماست که نه تنها در کلام بلکه در عملکرد ما در خصوص مشتریان، کارکنان و جامعه نهادینه شده است.

* ارتقای رضایتمندی مشتریان با دستیابی به توليد محصولاتي خلاقانه و با کیفیت یکپارچه

* پاسخگویی به اعتماد ذینفعان باپایبندی به سلامت سازمانی در تمام سطوح و تاكيد بر بهبود مستمردر جهت ارتقاءکیفیت زندگي تمامي ذينفعان

* احترام متقابل و پیشبرد مفهوم برنده-برنده بین تمام طرف های کسب و کار از مشتریان متعهد گرفته تا پیمانکاران زحمت کش و سرمایه های انسانی با انگیزه

* حفظ طراوت سرمایه های انسانی سازمان و وفادار ساختن آنها در سایه كار تيمي هدفمند و سيستمياتيك، شایسته سالاری، شفافیت، تبادل نظر ، تشویق به یادگیری مداوم و حفظ حرمت و کرامت در جهت خلق ارزش افزوده برای ذینفعان. به عنوان یک سازمان یاد گیرنده و دانش محور.

* ما خود را نسبت به جامعه ای که در آن زندگی می کنیم مسئول می دانیم و این مسئولیت را از طریق همیاری با سازمان های فعال در این زمینه به جا می آوریم. همچنين محصولات ما در کنار طراحی خاص و خلاقانه در راستای ادای مسئولیت های اجتماعی، امکان استفاده بهینه از منابع محدود محيط زيست كه ميراث ما و آيندگان است را فراهم می آورد.

برای عضویت یا ورود به صفحه اعضاء کلیک نمایید.
بیسس


برای دانلود کاتالوگ محصولات ما کلیک نمایید.
برای دیدن نمایشگاه ها و گالری این مجموعه کلیک نمایید.